کارخانه سالم ترین بذر سیب زمینی مارفونا جیرفت

بذر های سیب زمینی در برداشت سیب زمینی هایی مرغوب و درجه یک نقش اصلی و بسیار مهمی دارند. مثلا بذر هایی که سالم و بدون لک و زدگی باشند، صد در صد موجب رشد سیب زمینی هایی سالم تر و مرغوب تر می شوند. هم اکنون در کارخانه های معتبر جیرفت سالم ترین و مرغوب ترین بذر های سیب زمینی مارفونا در حال تولید و عرضه شدن با قیمت هایی مناسب می باشند. سیب زمینی از مهم ترین گیاهان صنعتی است که نقش مهمی در تغذیه مردم جهان دارد.