کارخانه بهترین بذر سیب زمینی راموس کرمانشاه

آلودگی غده های بذری و انتقال بیماری ها از مشکلات اساسی تولید محصول بذر سیب زمینی می باشد. اما اگر این بذر ها در شرایط استانداردی رشد کنند مطمئنا مبتلا این بیماری ها نخواهند شد. هم اکنون نیز کارخانه معتبر کرمانشاه بهترین بذر های سیب زمینی راموس را که در شرایط کاملا استانداردی به وجود آماده اند را به فروش می رساند. شهرستان فریدن در استان اصفهان هم اکنون تولید کننده و پخش کننده سالم ترین بذر های سیب زمینی خوراکی درجه یک در تعداد های عمده می باشد.