پخش عمده بذر سیب زمینی ایران

بذر های سیب زمینی که در ایران توسط شرکت های پخش عرضه می شوند، اغلب تولید داخل بوده و با توجه به اقلیم داخلی تولید شده اند.
طبیعتا بذر سیب زمینی هر چقدر با اقلیم منطقه سازگار تر باشد، می تواند رشد بیشتری داشته و راحت تر از آن محصول برداشت کرد. لذا تولید کنندگان بذر سیب زمینی در کشور، شرایط مختلف ایران را در نظر می گیرند.
با توجه به این موضوع اغلب بذرهایی را که شرکت های ایرانی به بازار عرضه می دارند، تولید داخلی بوده و به دلیل داشتن کیفیت مطلوب می توان حجم زیادی از انها را برداشت کرد.
منبع: میوه و تره بار ایران