مشاوره عرضه عمده بذر سیب زمینی جلی زرین شهر

مقدار ازت استفاده شده در کشت سیب زمینی جلی بسیار مهم می باشد. افرادی که به مشاوره و عرضه عمده بذر سیب زمینی می پردازند، به این نکته توجه دارند که میزان ازت استفاده شده برای هر تن سیب زمینی 6.5 کیلوگرم می باشد. زرین شهر می تواند به عنوان یکی از تولید کنندگان بذر سیب زمینی جلی محسوب شود. سیب زمینی های سالم که حاصل بذر های سالم هستند دارای فیبر و نشاسته بسیاری می باشمد که این مواد برای رشد اندام های هر فردی بسیار ضروری می باشد.