قیمت خرید بذر سیب زمینی بانبا

آیا با مشخصات رقم بانبا از بذر سیب زمینی آشنایی داشته اید؟ چگونه می توان انواع بهترین گونه رقم های بذر سیب زمینی را با قیمت خوبی در بازار خریداری کرد؟

بذر سیب زمینی با رقم بانبا، یکی دیگر از گونه های گوشتی سیب زمینی موجود در بازار بوده که خب اگر از نمایندگی های معتبر فروش خریداری صورت گرفته باشد، می تواند همراه با قیمت خرید واقعی و مقرون به صرفه بوده باشد.

بذر نمیه دیررس بانبا، دارای رنگ گوشت زرد بوده و می تواند در مناطق کشت بهاره، مورد پرورش قرار بگیرد.