قیمت خرید بذر سیب زمینی ایران

آیا تولید بذر سیب زمینی در ایران به کاهش قیمت خرید آن کمک کرده است؟ چه تاثیری بر روی افزایش تولید سیب زمینی در کشور داشته است؟

تغییر الگوی کشت سیب زمینی در ایران از سنتی به مدرن، سبب افزایش استفاده از بذر سیب زمینی گردیده است. به همین دلیل شرکت های ایرانی با توجه به استانداردهای جهانی بذر سیب زمینی را تولید کرده و در اختیار کشاورزان قرار می دهند.

بی شک هر چقدر تولید بذر در ایران بیشتر باشد، قیمت خرید کاهش یافته و تولید کنندگان مختلف می توانند سیب زمینی را با کیفیت عالی در بازار عرضه داشته و می توانند نیاز افراد زیادی را برآورده سازند.