قیمت بهترین بذر سیب زمینی اصلاح شده

چرا بهترین بذر های سیب زمینی را اکثر کشاورزان نوع اصلاح شده می دانند؟ آیا قیمت بالای آنها در میزان سفارش خریداران موثر است؟
بذر سیب زمینی وقتی از سوی مصرف کننده ها تقاضا می شود، همیشه بهترین آنها مد نظر بوده و برای آنها هزینه پرداخت می شود. از همین رو معمولا بذرهای اصلاح شده سیب زمینی خریداری می گردد. در این صورت قطعا کشاورزان می توانند محصول بیشتری برداشت کرده و سود آوری آنها افزایش یابد.
اما برخی از کشاورزان هستند که به بالا بودن قیمت بذر سیب زمینی انتقاد می کنند. زیرا این بذر ها را شرکتها در شرایط ویژه تولید کرده و به دلیل حذف مشکلات مختلف آنها می توان از آنها بهره برداری بیشتری نمود.

قیمت بذر سیب زمینی

قیمت انواع بذر سیب زمینی

همانطور که می دانید در بازار بذرهای سیب زمینی با قیمت های مختلفی عرضه می شود. طبیعتا یکی از عوامل موثر بر روی قیمت بذر ها اصلاح بودن آنهاست. زیرا وقتی بذرها اصلاح شده مورد استفاده قرار می گیرند، سود آوری را به میزان قابل توجهی افزایش داده و این موضوع کمک بیشتری به تولد کنندگان می کند.
لذا وقتی متقاضیان بذر سیب زمینی سعی در خرید آنها دارند، بیشتر نوع اصلاح شده را در نظر می گیرند. حتی اگر قیمت روز این بذرها بالاتر بوده و باید برای خرید آنها هزینه بیشتری پرداخت کنند. زیرا می توانند سرمایه گذاری بر روی این بذرها مطمئن تر بوده و فروش آنها را به میزان زیادی افزایش خواهد داد.
منبع: میوه و تره بار ایران