قیمت انواع بذر سیب زمینی شیرین

آیا قیمت بذر سیب زمینی شیرین از انواع بذر معمولی بالاتر است؟ برای خرید این محصول باید از کدام شرکت ها تقاضای خرید انجام دهد؟

در تولید سیب زمینی شیرین نیز استفاده از بذر اهمیت دارد. زیرا می توان تولید را به صورت انبوه داشته و با برداشت مقدار زیادی محصول فعالیت خود را ادامه داد.

این بذر را نیز می توان از شرکت های عرضه کننده بذر سیب زمینی زرد خریداری نمود.
با آنکه قیمت خرید بذر سیب زمینی شیرین بالا تر است، اما معمولا فروش این محصول در بازار نیز با نرخ بیشتری بوده و برای کشاورزان نیز سود آوری خوبی دارد.