فروشگاه عرضه بذر سیب زمینی جلی

آیا می دانید که بذر سیب زمینی جلی در چه مناطق کشتی توصیه می گردد؟ فروشگاه های عرضه انواع بهترین بذر سیب زمینی جلی را در بازار می شناسید؟

بذر سیب زمینی از رقم جلی، دارای دوره رشد نیمه دیررس با نوع مصرف تازه خوری و رنگ گوشت زرد می باشد که استان خراسان را می توان از جمله مناطق کشت توصیه شده معرفی کرد.

شما خریداران رقم جلی از بذر سیب زمینی، می توانید خریدی مطمئن از طریق نمایندگی های معتبر فروش داشته باشید.