خرید عمده بذر سیب زمینی مارفونا

انواع بذر سیب زمینی نمیه زودرس مارفونا به شکل عمده و با قیمت مناسب تری، در نمایندگی های معتبر خرید و فروش انواع ارقام بذر سیب زمینی به عرضه می رسد.

شایان ذکر است که یکی از ارقام بذر سیب زمینی موجود در بازار به خصوص بازارهای شهر مشهد که از مناطق کشت بهاره بوده، بذر سیب زمینی مارفونا می باشد که به بذر نیمه زودرس نیز شهرت داشته است.

رنگ گوشت این رقم، زرد روش بوده و در حال حاضر خرید عمده آن از طریق مراکز فروش معتبر، امکان پذیر می باشد.