تولید بذر سیب زمینی زرد ارگانیک

آیا تولید بذر سیب زمینی زرد به صورت ارگانیک توانسته به افزایش میزان برداشت شرکت های مختلف کمک کرده نیاز داخلی را تامین کنند؟
بذرهای سیب زمینی زرد که به صورت ارگانیک تولید می شوند، طبیعتا از ویروس ها و عوامل مخرب پاکسازی شده اند. به همین دلیل می توان تولید بسیار بیشتری را از آنها توقع داشت.
در ایران شرکت ها به منظور تامین بذر سیب زمینی زرد ارگانیک فعالیت تخصصی داشته و این محصول را در بهترین شرایط تولید کرده و در اختیار تولید کننده ها قرار می دهند.
در حال حاضر حجم زیادی از سیب زمینی زرد توسط بذرهای ارگانیک کشت شده و با عرضه آنها به بازار نیاز مصرف کننده ها به خوبی تامین می شود.
منبع: میوه و تره بار ایران