تهیه بذر سیب زمینی ارگانیک بامبا

تهیه بذر سیب زمینی ارگانیک از گونه های مرغوب مانند بامبا که هم طعم بسیار خوبی داشته و هم می توان به روش های آن را مصرف کرد، برای تولید کننده ها مهم است.
بذر سیب زمینی یکی از مهمترین نیازهای هر کشاورز به منظور کشت آن است. زیرا امروزه بهره گیری از بذر به منظور تولید بیشتر از غده های سیب زمینی مد نظر می باشد. هر چقدر بذرهای بکار رفته در تولید بهتر باشند، قطعا می توانند محصول بیشتری به تولید کننده ها دهند.
در حال حاضر که بذر گونه های مختلف سیب زمینی به صورت ارگانیک تولد شده و می توان از آنها در مناطق مختلف استفاده کرد، قطعا تولیدات کشاورزان بهبود بیشتری یافته و سبب شده سود آوری بهتری داشته باشند.

تهیه بذر سیب زمینی ارگانیک

از آنجا که برخی از بذرهای سیب زمینی در خود ویروس های بازدارنده داشته و عملکرد ضعیفی دارند، ارگانیک کردن آنها با بهره گیری از علوم روز سبب از بین رفتن این ویروس ها شده و تولید بذرها را افزایش داده است. بخصوص در گونه هایی مانند بامبا که اغلب بذرها وارداتی بوده و باوری کمی داشته اند.
شرکت های ایران به منظور اصلاح سازی بذرهای سیب زمینی، دانش روز را بکار گرفته و در محیط های آزمایشگاهی مخصوص بذرهای ارگانیک و با کیفیت را تولید کرده اند. این بذرها تولید بیشتری از سیب زمینی داشته که البته سالم تر نیز هستنند.
تهیه بذرهای ارگانیک سیب زمینی در شهرهایی که بر روی کشت این محصول فعالیت دارند، اهمیت داشته و تولید را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. به همین دلیل باید با عرضه کننده های این بذرها ارتباط گرفته و سفارش بذر را با توجه به اقلام مختلف ان داشت.

منبع: میوه و تره بار ایران