تهیه انواع بذر سیب زمینی باکیفیت

برای داشتن محصول خوب سیب زمینی حتما باید بذر سیب زمینی باکیفیت تهیه نمایید برای داشتن بذر با کیفیت باید منبع مطمئنی را برای تهیه بذر انتخاب نمایید
هنگام خرید سیب زمینی به منظور استفاده از کشت ، بهتر آن است که از تولیدکنندگان مطمئن بذر را تهیه نمایید . چرا که بذر خوب در برابر بیماریهای آزاد کمتر آسیب پذیر هستند
خرید از مغازه ها و هر منبع غیر مجاز دیگری یک عامل خطر محسوب می شود و توصیه نمی شود
همچنین بذرهای سیب زمینی این مراکز اغلب بخاطر جلوگیری از جوانه زدن درمان شده اند
شروع ، با بذر با کیفیت عین داشتن محصول سیب زمینی موفق است
منبع: میوه و تره بار ایران