تجارت بهترین بذر سیب زمینی خوراکی شهرکرد

بذر های سیب زمینی که در بازار داخلی به فروش می رسند اکثرا یا دارای کیفیت هایی متوسط می باشند و یا با قیمت هایی بالا تر از قیمت خرید به فروش می رسند. اما بهترین بذر های سیب زمینی با کیفیت و سالم مانند بذر های سیب زمینی خواکی شهرکرد به علت کیفیت درجه یک علاوه برقیمت مناسب به صورت عمده تجارت می شوند. کشاورزان و تولید کنندگان سیب زمینی باید از بذر هایی استفاده کنند که برای آنان به صرفه و مطلوب باشد و سیب زمینی هایی با کیفیت را حاصل شود.