بازار فروش عمده بذر سیب زمینی مارفونا مشهد

بذر سیب زمینی مارفونا به عنوان بذر نیمه زودرس در ایران شناخته می شود. این نوع از سیب زمینی معمولا در تمام اوقات سال در بازار شهر های ایران مانند بازار مشهد به فروش می رسد. فروش عمده سیب زمینی مارفونا در فصل تابستان در عمده فروشی های مشهد و سایر شهر های ایران یافت می شود. در هنگام کشت سیب زمینی باید توجه نمود که رشد ثانویه در غده کنترل شود. اما سیب زمینی های با کیفیت بسیار کمیاب هستند.