بازار فروش سالم ترین بذر سیب زمینی بورن

استان های اردبيل، اصفهان، همدان، آذربايجان شرقی، خراسان، گلستان، جيرفت و كهنوج، سمنان، فارس و تهران به ترتيب، مهم ترين توليد كنندگان بذر سيب زمينی در كشور به شمار می روند. هم اکنون بذر های سیب زمینی با کیفیتی با عنوان بورن در اکثر نقاط ایران تولید می شوند. بازار فروش سالم ترین بذر های سیب زمینی بورن در ایران بسیار پر رونق می باشد. بذر های سیب زمینی در ابتدا به علت های بسیار متنوعی دارای بیماری های متفاوت می باشند که بسیار خطرناک و مهم هستند.