بازار تولید مرغوب ترین بذر سیب زمینی خوراکی بوشهر

امروزه تولید کننده هایی که بتوانند بهترین و با کیفیت ترین و سالم ترین بذر های سیب زمینی خوراکی را تولید کنند، بیشترین فروش و در نتیجه بیشترین سودآوری ها را خواهند داشت. هم اکنون بیشترین فروش و بیشترین سودآوری مربوط به بازار تولید مرغوب ترین بذر های سیب زمینی خوراکی بوشهر می باشد. تولیدی بذر های سیب زمینی در همدان به تولید عمده بذرهای سیب زمینی با کیفیتی به نام سانته پرداخته اند.