بازار تولید مرغوب ترین بذر سیب زمینی اسپریت فریدن

بذر های سیب زمینی اسپریت از مطمئن ترین بذر های سیب زمینی موجود در بازار می باشند. زیرا این بذر های سیب زمینی که در بهترین شرایط تولید می شوند بعد از برداشت شدن به آزمایشگاه می روند و به بهترین شیوه ها مورد آزمایش قرار می گیرند. به همین سبب بازار تولید مرغوب ترین بذر های سیب زمینی اسپریت فریدن اصفهان بسیار رونق یافته است. فامنین از منطقه هایی است که دارای سطح کشت فراوان و بسیار مناسبی برای کشت سیب زمینی و بذر های آن می باشد.