اعطای نمایندگی بذر سیب زمینی اصلاح شده

بذر های سیب زمینی اصلاح شده در بازار ها به چه صورتی پخش می شوند؟ معرفی یک نمونه از مرغوب ترین بذر های سیب زمینی موجود در بازار
همان طور که می دانید بذر های سیب زمینی در بازار در نمونه های مختلفی می باشند که یک نمونه پرفروش و مرغوب آن ها بذر سیب زمینی اصلاح شده می باشد. این بذر های سیب زمینی در شهر های مختلف دارای مشتریان زیادی هستند که در بازار ها از طریق اعطای نمایندگی پخش می شوند.